Frma PELCBUD dysponuje własnymi:

  • aluminiowymi rusztowaniami fasadowymi;
  • elektronarzędziami;
  • parkiem samochodowym.

Maszyny i narzędzia, jakich używamy w trakcie wykonywania zadań inwestycyjnych, są atestowane,  posiadają aktualne przeglądy techniczne i obsługiwane są przez pracowników z uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

Współpracujemy na preferencyjnych warunkach z wypożyczalniami sprzętów budowlanych, co w praktyce przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne dla nas i dla Inwestora.

Staramy się, aby prowadzone przez nas roboty, zwłaszcza powodujące znaczny hałas, prowadzone były w stopniu powodującym ograniczony dyskomfort mieszkańców.