Nasza firma zajmująca się wykonywaniem prac remontowo-budowlanych, a w szczególności prac termomodernizacyjnych. W budynkach wielorodzinnych często napotyka się na mało precyzyjnie wykonane dokumentacje projektowe i kosztorysowe, co powoduje wiele kłopotów na etapie ofertowania, wykonania oraz rozliczenia inwestycji.
Wychodząc na przeciw powyższym problemom, mając wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, chcemy zaproponować Państwu swoje kompleksowe usługi projektowo-kosztorysowe, które pomogą wyeliminować wiele z powyższych problemów.

Nasza propozycja powinna ułatwić planowanie przyszłych inwestycji oraz szybkie rozpoznanie cenowe na rynku wykonawców metodą zapytań ofertowych.
Mając w ręku dobrze przygotowaną dokumentację projektowo-kosztorysową w wersji elektronicznej oraz w PDF przyszli oferenci będą mogli bezbłędnie i szybko wycenić prace zgodnie z oczekiwaniami INWESTORA, a ich propozycje cenowe będą porównywalne, co z kolei pozwoli korzystnie dla obu stron zlecić i zrealizować inwestycje.

Oferta na wykonywanie usług projektowo-kosztorysowych

Oferujemy wykonywanie usług projektowo-kosztorysowych w następującym zakresie:

    1.    Spotkanie organizacyjne z właścicielem nieruchomości:
    •    Zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora
    •    Wstępna wycena planowanych prac remontowo-budowlanych
    •    Dopasowanie prac remontowo-budowlanych do zdolności finansowych inwestora
    •    Wykonanie harmonogramu prac remontowo-budowlanych
    •    Podpisanie umowy na wykonanie usługi projektowo-kosztorysowej

    2. Kompleksowe projekty ociepleń budynków mieszkalnych wraz z pracami towarzyszącymi:
    •    Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji architektonicznej budynku;
    •    Wykonanie projektu ocieplenia budynku – obliczenia cieplno-wilgotnościowe;  rysunki niezbędnych detali ociepleniowych dopasowanych do specyfiki budynku          
    •    Wykonanie projektu remontu balkonów, loggi oraz innych konstrukcji związanych z  budynkiem;
    •    Wykonanie projektu plastycznego budynku;
    •    Uzyskanie niezbędnych pozwoleń – akceptacja plastyka miasta, uzyskanie pozwolenia  na budowę;
    •   Wykonanie szczegółowych przedmiarów oraz kosztorysu inwestorskiego projektowanych prac remontowo-budowlanych w wersji elektronicznej oraz papierowej.

    3.    Opinie o stanie technicznym wybranych elementów budynku.
    4.    Kosztorysowanie:
    •    Wykonanie szczegółowych przedmiarów
    •    Kosztorysy inwestorskie
    •    Kosztorysy ofertowe
    •    Kosztorysy powykonawcze

    5.    Świadectwa charakterystyki energetycznej.
    6.    Projekty organizacji ruchu na czas trwania prac budowlanych.
    7.    Nadzory budowlane prac remontowo-budowlanych.
    8.    Przeglądy techniczne budynków – jednoroczne oraz pięcioletnie


Zapraszamy do skorzystania naszych usług.